top of page

 

 

 

WARSZAWA - MALKINIA

2013. Wideoinstalacja. 

 

Instalacja składa się z czterech wideo przedstawiających podroż pociągiem z Warszawy do Małkini, ostatniej stacji na drodze do Treblinki. Wideo zostało nakręcone 23-go sierpnia 2010 r. w rocznicę deportacji do Treblinki Jankiela Wiernika. Tło dzwiękowe stanowi lektura fragmentu jego świadectwa opublikowanego w 1944 r.

Tworząc napięcie między banalną podrożą pociągiem i opisem tego co przeżywał człowiek, który w 1942 r. jechał tą samą drogą do obozu śmierci, wideoinstalacja przybliża zwiedzającemu historię Zagłady. Nie dokonuje tego opierając się na identyfikacji z postaciami, charakteryzującej film, lecz za pomocą własnych środków – prezentacji przestrzennej, luznej synchronizacji obrazu i dzwięku, braku fikcyjnych postaci. Instalacja wprowadza w ten sposób dystans. Wzbudzając emocje nie wyklucza refleksji, odnosząc się do przeszłości nie pozwala wyłączyć się z terazniejszości. Tworząc skojarzenie myślowe między podrożą pociągiem i deportacją, ucieleśniania i być może utrwala post-pamięć Zagłady. 

bottom of page